Warning: Constants may only evaluate to scalar values in /wp-content/plugins/hide-my-wp/config/config.php on line 102
FAQ Topics Pytania i odpowiedzi - OCI

Archive

Z każdym pracodawcą uzgadniamy imienną listę osób, do których zgłaszane są sprawy. Przeważnie trafiają one do osób, które danym zakresem się zajmują, np. sprawy pracownicze do Dyrektora Personalnego, sprawy finansowe do Dyrektora Finansowego. Zawsze jest to jednak osoba z poziomu wyższej kadry zarządzającej. Jeśli sprawa dotyczy tego poziomu, sprawa raportowana jest bezpośrednio do Szefa Firmy (Prezesa lub Dyrektora Zarządzającego / Generalnego). Szczegółowe informacje dotyczące osób, do których w Twojej firmie …

Pracodawca otrzymuje zgłoszenie na standardowym formularzu raportu. Są tam przekazywane te informacje, które otrzymaliśmy od Ciebie, z wyłączeniem danych, jeśli taka jest Twoja decyzja. W żadnym przypadku nie przekazujemy pracodawcy nagrań zgłoszeń pozostawionych na automacie zgłoszeniowym lub maili do nas skierowanych. Wszystkie zgłoszenia wysyłane są Pracodawcy na standardowych formularzach raportowych, nie dających żadnych możliwości identyfikacji.

Jeśli zgłosisz sprawę przez naszą stronę www i nie podasz swoich danych, my również ich nie mamy i nie śledzimy. Jeśli nawet podasz swoje dane, napiszesz w mailu lub powiesz przez telefon, że chcesz pozostać anonimowy, nie podamy Twoich danych pracodawcy. Mamy taką możliwość zagwarantowaną w umowie z Twoim pracodawcą.

Jeśli zgłosisz sprawę przez stronę internetową www.oci.net.pl , po wysłaniu swojego zgłoszenia pojawi Ci się na ekranie informacja z numerem sprawy. Spisz ten numer i zachowaj, aby sprawdzić odpowiedź. Jeśli zgłosisz sprawę przez mail zgloszenia@oci.net.pl , na mail z którego wysłałeś swoje zgłoszenia najpóźniej w ciągu 48h otrzymasz odpowiedź ze swoim unikalnym numerem sprawy. Jeśli zgłosisz sprawę przez telefon naszemu specjaliście, od niego otrzymasz numer, który powinno się zapisać i …

Swoje zgłoszenie najlepiej przygotuj wcześniej na piśmie. Kiedy spisujemy swoje myśli są one bardziej uporządkowane i klarowne. W zgłoszeniu powinno być zawarte jak najwięcej szczegółów: Jakiego obszaru dotyczy nieprawidłowość (finanse, sprawy pracownicze, prawne, itp.) Kogo sprawa dotyczy? Podaj nazwisko, stanowisko, dział, nazwa firmy, jaka jest relacja w strukturze (np. przełożony, współpracownik, podwładny).  Kto był świadkiem zdarzenia / zachowań, które opisujesz? Kto jeszcze wie o zaistniałej sytuacji? Kogo jeszcze to zdarzenie / …

Są trzy kanały, jakimi możesz zgłosić sprawę: strona internetowa www.oci.net.pl mail: zgloszenia@oci.net.pl Bezpłatny telefon (dostępny dla pracowników objętych opieką OCI) lub telefon: 22 415 80 11 (ze wszystkich telefonów, wg opłat operatorów) W każdym przypadku otrzymasz swój unikalny numer sprawy, który będzie Ci służył do sprawdzenia odpowiedzi na Twoje zgłoszenie. Telefon jest obsługiwany przez naszych specjalistów od 9.00 – 17.00. Poza tymi godzinami możesz pozostawić swoje zgłoszenie na automacie. W przypadku …

Do OCI można zgłaszać wszelkie zaobserwowane lub doświadczane nieprawidłowości. Mogą one zarówno dotyczyć sfery finansowej (korupcja, nadużycia finansowe, rażąca niegospodarność, itp.), sfery proceduralnej i prawnej (łamanie wewnętrznych procedur firmowych, łamanie prawa, łamanie zasad) jak i sfery pracowniczej (mobbing, molestowanie, przemoc w miejscu pracy, postępowanie niezgodne z wartościami firmy, itp.). Zakres spraw, które należy zgłaszać, uzgodniony z Twoim pracodawcą, znajdziesz w komunikacji przygotowanej specjalnie dla Ciebie przez OCI i przekazanej Ci …

Nasza firma powołała do życia Centrum z dwóch powodów: aby dać narzędzie pracodawcom w Polsce do budowania etycznego środowiska pracy aby dać pracownikom możliwość bezpiecznego zgłoszenia swojemu pracodawcy zaobserwowanych bądź doświadczanych nieprawidłowości, poprzez zewnętrzne Centrum Jako doświadczeni dyrektorzy personalni wiemy, że bezpieczne i etyczne środowisko pracy bardzo wpływa na zaufanie w firmie, a to z kolei na zadowolenie i zaangażowanie pracowników. Wierzymy, że dzięki udostępnieniu tego rozwiązania również w Polsce, …