Archive

Poniżej znajdują się przykłady zachowań i postaw, które uznane są za przejawy mobbingu. Przeczytaj je uważnie i zastanów się, czy zetknąłeś się z takim postępowaniem w miejscu pracy. ograniczanie lub utrudnianie ofierze możliwości wypowiadania się, również poprzez przerywanie reagowanie na wypowiedzi ofiary krzykiem i wyzwiskami ciągłe krytykowanie wykonywanej pracy i/lub życia osobistego nękanie przez telefon stosowanie gróźb ustnych i pisemnych prezentowanie ofierze poniżających i obraźliwych gestów stosowanie aluzji i zawoalowanej …

Zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości takich jak korupcja, nadużycia, łamanie prawa, mobbing czy molestowanie, pomaga je eliminować. Każdy z nas chciałby, aby jego firma była dobrym i uczciwym Pracodawcą, a taki mechanizm pomaga również zapobiegać nieprawidłowościom. Pracodawca może tylko wtedy zareagować, jak wie, że zaistnieje jakaś nieprawidłowość. W wielu przypadkach, tylko na podstawie plotek, Pracodawca nie chce reagować, aby nie dać się w nie wciągnąć. Oficjalne, bezpieczne i, jeśli ktoś sobie życzy, …

Nie. Jeśli Twoje zgłoszenie jest w dobrej wierze i ma na celu ochronę interesów pracodawcy i Twojej osobistej godności oraz nie dotyczy pomówienia bądź oszczerstwa umyślnie skierowanego pod adresem innej osoby, możesz liczyć na ochronę przed odwetem za takie zgłoszenie. Choć mamy to uzgodnione z pracodawcami, my jednak nie zapewniamy immunitetu.

Transmisja danych pomiędzy komputerem, z którego robisz zgłoszenie a stroną www.oci.net.pl jest szyfrowana kluczem SSL (128 bitowym) używanym np. do szyfrowania połączeń z bankami internetowymi i jest potwierdzony certyfikatem. Serwer na którym jest strona www jest zabezpieczony zgodnie ze wszystkimi wymogami bezpieczeństwa, przez profesjonalną firmę, który w tym celu wykorzystuje klaster złożony z ponad 400 platform serwerowych HP, TYAN oraz Chenbro,  a wyposażenie jej sieci stanowią ponadto przełączniki, routery i firewalle firmy …

Nasi specjaliści to osoby z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, które w swojej pracy miały wielokrotnie do czynienia z wrażliwymi sprawami tego typu. Dodatkowo cały zespół jest przeszkolony i przygotowany, wg najwyższych standardów i najlepszych światowych praktyk, w tym zakresie.

Tak. Nasi specjaliści pełnią dyżur pod bezpłatnym telefonem 0800 373 336 (z telefonów stacjonarnych) lub 22 415 80 11 (ze wszystkich telefonów, wg opłat operatorów), w dni powszednie, w godzinach 9.00 – 17.00. Jednak przygotuj się do tej rozmowy, zgodnie z naszymi wskazówkami, aby jak najszybciej uzyskać informacje, czy jest to sprawa poważna i warta zgłoszenia.

Z każdym z Pracodawców mamy uzgodniony maksymalny czas odpowiedzi na zgłoszenie. Waha się on między 10 a 21 dni, ze względu na wielkość firmy i złożoność jej funkcjonowania. W tym czasie Twój pracodawca ma obowiązek zbadać sprawę i poinformować nas o wyniku badania, podjętych decyzjach i działaniach, w następstwie Twojego zgłoszenia. Taką informację zwrotną będziesz mógł uzyskać od OCI, podając swój unikalny numer sprawy. Jednak czasem dla dobra sprawy i …