+ W jakiej formie moje zgłoszenie jest przekazywane do Pracodawcy?

Pracodawca otrzymuje zgłoszenie na standardowym formularzu raportu. Są tam przekazywane te informacje, które otrzymaliśmy od Ciebie, z wyłączeniem danych, jeśli taka jest Twoja decyzja. W żadnym przypadku nie przekazujemy pracodawcy nagrań zgłoszeń pozostawionych na automacie zgłoszeniowym lub maili do nas skierowanych. Wszystkie zgłoszenia wysyłane są Pracodawcy na standardowych formularzach raportowych, nie dających żadnych możliwości identyfikacji.