+ Po co powstało Ogólnopolskie Centrum Interwencyjne?

Nasza firma powołała do życia Centrum z dwóch powodów:

  1. aby dać narzędzie pracodawcom w Polsce do budowania etycznego środowiska pracy
  2. aby dać pracownikom możliwość bezpiecznego zgłoszenia swojemu pracodawcy zaobserwowanych bądź doświadczanych nieprawidłowości, poprzez zewnętrzne Centrum

Jako doświadczeni dyrektorzy personalni wiemy, że bezpieczne i etyczne środowisko pracy bardzo wpływa na zaufanie w firmie, a to z kolei na zadowolenie i zaangażowanie pracowników. Wierzymy, że dzięki udostępnieniu tego rozwiązania również w Polsce, zmaleje liczba nieetycznych zachowań w miejscu pracy.