+ Komu w firmie przekazywane są zgłaszane sprawy?

Z każdym pracodawcą uzgadniamy imienną listę osób, do których zgłaszane są sprawy. Przeważnie trafiają one do osób, które danym zakresem się zajmują, np. sprawy pracownicze do Dyrektora Personalnego, sprawy finansowe do Dyrektora Finansowego. Zawsze jest to jednak osoba z poziomu wyższej kadry zarządzającej. Jeśli sprawa dotyczy tego poziomu, sprawa raportowana jest bezpośrednio do Szefa Firmy (Prezesa lub Dyrektora Zarządzającego / Generalnego). Szczegółowe informacje dotyczące osób, do których w Twojej firmie kierowane są sprawy, znajdziesz w komunikacji przygotowanej specjalnie dla Ciebie przez OCI i przekazanej Ci przez pracodawcę.