+ Jakie szczegóły powinny zostać zawarte w moim zgłoszeniu?

Swoje zgłoszenie najlepiej przygotuj wcześniej na piśmie. Kiedy spisujemy swoje myśli są one bardziej uporządkowane i klarowne. W zgłoszeniu powinno być zawarte jak najwięcej szczegółów:

  • Jakiego obszaru dotyczy nieprawidłowość (finanse, sprawy pracownicze, prawne, itp.)
  • Kogo sprawa dotyczy? Podaj nazwisko, stanowisko, dział, nazwa firmy, jaka jest relacja w strukturze (np. przełożony, współpracownik, podwładny).  Kto był świadkiem zdarzenia / zachowań, które opisujesz? Kto jeszcze wie o zaistniałej sytuacji? Kogo jeszcze to zdarzenie / zachowania dotyczyły lub dotyczą  (tylko Ciebie, czy również innych pracowników)
  • Co się stało? Jakiego zdarzenia / zachowania byłeś świadkiem? Co widziałeś, słyszałeś? Jakich sytuacji / zdarzeń / zachowań doświadczałeś?
  • Gdzie to się działo? Gdzie doszło do opisywanych przez Ciebie zdarzeń? Czy opisywane zdarzenie/ zachowanie miało miejsce tylko w miejscu pracy, czy też poza nim?
  • Kiedy to się działo? Kiedy po raz pierwszy Twoim zdaniem doszło do takiej sytuacji / zdarzenia / zachowania? Jak często zdarzają się sytuacje tego typu? Ile razy taka sytuacja / zdarzenie / zachowanie powtórzyło się? Jak długo trwa ta sytuacja?
  • W jaki sposób to się odbywa? Proszę podać konkretne przykłady zachowań / wypowiedzi  (cytaty)/ czynności w opisywanej sytuacji. Jakie istnieją dowody związane ze zgłaszaną sprawą (zdjęcia, dokumenty, skany, pliki audio, wideo) ?
  • Dlaczego to się dzieje? Dlaczego Twoim zdaniem doszło do takiego zdarzenia / sytuacji / zachowania? Czy próbowałeś wyjaśnić tę sytuację z daną osobą? Czy sprzeciwiałeś się takim zachowaniom? Jak na takie sprzeciwy reagowała ta osoba?
  • Jakie kroki już podjąłeś? W jaki sposób radziłeś sobie do tej pory z tym problemem? Jakie kroki zostały już podjęte przez Ciebie? Gdzie zostało to już przez Ciebie zgłoszone?

Swoje zgłoszenie sformułuj w najbardziej dogodnym dla siebie czasie, kiedy nic i nikt nie będzie Ci przeszkadzało. Jeśli będziesz korzystał z maila lub strony internetowej, to po prostu skopiuj przygotowaną przez Ciebie treść. Jeśli będziesz zgłaszał sprawę przez telefon, możesz ją po prostu odczytać (jeśli to będzie dla Ciebie bardziej komfortowe, możesz nawet poprosić bliską Ci osobę, żeby odczytała to w Twoim imieniu).