+ Jakie sprawy mogę zgłaszać?

Do OCI można zgłaszać wszelkie zaobserwowane lub doświadczane nieprawidłowości. Mogą one zarówno dotyczyć sfery finansowej (korupcja, nadużycia finansowe, rażąca niegospodarność, itp.), sfery proceduralnej i prawnej (łamanie wewnętrznych procedur firmowych, łamanie prawa, łamanie zasad) jak i sfery pracowniczej (mobbing, molestowanie, przemoc w miejscu pracy, postępowanie niezgodne z wartościami firmy, itp.). Zakres spraw, które należy zgłaszać, uzgodniony z Twoim pracodawcą, znajdziesz w komunikacji przygotowanej specjalnie dla Ciebie przez OCI i przekazanej Ci przez pracodawcę.
Do OCI należy zgłaszać sprawy, które są poważnymi nieprawidłowościami. Na przykład kiedy widzisz jak jedna z osób ciągle znęca się psychicznie nad inną osobą, zgłoś to! Ale jeśli ktoś raz na kogoś np. podniósł głos w dyskusji, to nie jest to wystarczające zdarzenie, aby zgłaszać je do OCI.