+ Jak mam uzyskać numer sprawy?

Jeśli zgłosisz sprawę przez stronę internetową www.oci.net.pl , po wysłaniu swojego zgłoszenia pojawi Ci się na ekranie informacja z numerem sprawy. Spisz ten numer i zachowaj, aby sprawdzić odpowiedź.

Jeśli zgłosisz sprawę przez mail zgloszenia@oci.net.pl , na mail z którego wysłałeś swoje zgłoszenia najpóźniej w ciągu 48h otrzymasz odpowiedź ze swoim unikalnym numerem sprawy.

Jeśli zgłosisz sprawę przez telefon naszemu specjaliście, od niego otrzymasz numer, który powinno się zapisać i zachować.

Jeśli nagrasz się na automat, zadzwoń raz jeszcze do OCI w godzinach naszej aktywnej obsługi, krótko powiedz jakiej firmy i czego sprawa dotyczy, a nasz specjalista poda Ci Twój unikalny numer sprawy, który należy zapisać i zachować. Nie musisz już podawać wszystkich szczegółów sprawy.