+ Czy OCI zastępuje inne kanały zgłaszania spraw w mojej firmie?

Nie. U każdego Pracodawcy istnieje możliwość zgłoszenia sprawy do bezpośredniego przełożonego, przełożonego wyższego szczebla lub Działu Personalnego. OCI jest dodatkowym kanałem w przypadkach, w których chcesz zareagować na nieprawidłowość, jednak zachowując anonimowość i bezpieczeństwo zgłoszenia.