+ Czy jeśli zgłoszę sprawę, która mnie dotyczy, będę pod ochroną?

Jeśli Twoje zgłoszenie jest w dobrej wierze i ma na celu ochronę interesów pracodawcy i Twojej osobistej godności oraz nie dotyczy pomówienia bądź oszczerstwa umyślnie skierowanego pod adresem innej osoby, możesz liczyć na ochronę przed odwetem za takie zgłoszenie. Choć mamy to uzgodnione z pracodawcami, my jednak nie zapewniamy immunitetu.