+ Czy dane dotyczące zgłaszanej sprawy są bezpieczne?

Transmisja danych pomiędzy komputerem, z którego robisz zgłoszenie a stroną www.oci.net.pl jest szyfrowana kluczem SSL (128 bitowym) używanym np. do szyfrowania połączeń z bankami internetowymi i jest potwierdzony certyfikatem. Serwer na którym jest strona www jest zabezpieczony zgodnie ze wszystkimi wymogami bezpieczeństwa, przez profesjonalną firmę, który w tym celu wykorzystuje klaster złożony z ponad 400 platform serwerowych HP, TYAN oraz Chenbro,  a wyposażenie jej sieci stanowią ponadto przełączniki, routery i firewalle firmy Cisco. Do danych w bazie mają dostęp tylko uprawnione osoby. Zgłaszający nie ma dostępu do swojego zgłoszenia, widzi tylko status sprawy, odpowiedź OCI i może je uzupełnić, ale tylko jeśli poda otrzymany w trakcie zgłaszania unikalny 8 znakowy kod referencyjny. Dodatkowo, aplikacja jest na bieżąco aktualizowana we wszelkie rozwiązania podnoszące bezpieczeństwo danych.