Jak działa OCI?


OCI, to polski odpowiednik sprawdzonego już na świecie mechanizmu Whistleblowing Line, zapewniającego pracownikom firmy możliwość bezpiecznego zgłoszenia (drogą telefoniczną, mailową lub internetową) wszelkich nieprawidłowości, których doświadczają lub obserwują w firmie.

Co można zgłaszać?

Do OCI pracownicy mogą zgłaszać zaobserwowane lub doświadczone nieprawidłowości związane z:

 • Kradzieżą, korupcją, defraudacją  lub nielegalnymi płatnościami
 • Łamaniem wewnętrznych procedur finansowych i kontrolnych
 • Łamaniem prawa
 • Narażeniem bezpieczeństwa indywidualnego bądź środowiskowego
 • Dyskryminacją, molestowaniem i mobbingiem  a także inną przemocą w miejscu pracy
 • Konfliktem interesów

Cały mechanizm działania OCI jest opracowany zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i profesjonalizmu.

Wdrożenie OCI w firmie jest poprzedzone rozległą, wielokanałową kampanią komunikacyjną, aby każdy pracownik mógł dowiedzieć się i zrozumieć w jaki sposób korzystać z OCI.

Cechy OCI

 • Zagwarantowana możliwość kontaktu z OCI 24/7/365 dzięki wielu kanałom komunikacji: telefon, mail, internet
 • 100% bezpieczeństwo i możliwość pozostania anonimowym dla Pracowników
 • Bezpłatne połączenie dla osób dzwoniących
 • Możliwość przetłumaczenia zgłoszonych spraw  na język angielski
 • Przekazywanie pełnej i rzeczowej informacji  do właściwych osób w firmie
 • Możliwość uzyskania przez Pracownika odpowiedzi na swoje zgłoszenie
 • Pełna kontrola Pracodawcy dotycząca sposobu wyjaśnienia i zarządzenia zgłoszoną sprawą
 • Raportowanie każdej sprawy oraz przygotowanie dla Pracodawcy Raportu Rocznego
 • Rekomendacje dla Pracodawcy odnośnie działań prewencyjnych dotyczących etycznego środowiska pracy