Firma WNCL

Ogólnopolskie Centrum Interwencyjne jest inicjatywą firmy WNCL (poprzednia nazwa HR Business Partners), która specjalizuje się w doradztwie strategicznym w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

Nasze usługi, dostępne od 2005 roku,  są wykonywane przez doświadczonych menedżerów z długim stażem zawodowym w HR (min 10 lat) i dotyczą:

  • Outsourcingu Zarządzania Zasobami Ludzkimi (zarówno stanowiska Dyrektora Personalnego jak i HR Biznes Partnera) oraz Zarządzania Tymczasowego w obszarze (Interim Management)
  • Mentoringu w zakresie HR
  • Wsparcia zmian strategicznych firmy (restrukturyzacje, fuzje, przejęcia)
  • Wprowadzanie modelu HR Biznes Partnerstwa do firm a także jego usprawnianie
  • Prowadzeniu projektów strategicznych HR.

Nasi klienci wywodzą się małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, produkcyjnych i handlowych, różnych branż.

¾ klientów z obszaru Interim i Mentoring dokonuje ponownego zakupu (przedłużenia kontraktu),

Najdłuższa współpraca z klientem trwała nieprzerwanie 4 lata. Dodatkowe informacje: www.wncl.pl.